Teresa Hernàndez Bellavista

Xarxa Nou Barris Acull.

Ajuntament de Barcelona

Cartell i full 8è Festival de Sopes

+34 635 554 302

3a.hernandez@gmail.com

tresdisseny.com

2/7

Cartell i fullet pel 8è Festival de Sopes, 2011, Nou Barris, Ajutament de Barcelona, concurs, Xarxa nou barris acull, cartell guanyador

 © Tres Disseny. 2015

Avís Legal